Online ikastaroak

Indartu zaitez genero-berdintasunean eta sexu-hezkuntzan, eskaintzen dizkizugun ikastaroen bidez.

Egin itzazu nahi duzun tokian, edozein gailu eta sistema eragileren bidez. Zure jardueraren diagnostikoa eta erregistroa lortuko dituzu, baita zure prestakuntza bermatzen duen ziurtagiria ere.

Aldatu zure enpresaren talentua sexu-hezkuntzako eta berdintasuneko ikastaroen bidez.

Jarri zure enpresa eraldaketa digitalerako bidean, lan-inguruneak dituen erronkei aurre eginez. Tresna berritzaile, gamifikatu eta interaktiboenak bultzatzen ditu. Edozein gailuren eta sistema eragileren bidez, nahi duzun lekutik trebatu ahal izateko aukera ematen du. Jardueraren diagnostikoa eta erregistroa lortuko dituzu, bai eta egindako prestakuntza bermatzen duen ziurtagiria ere.

Sexu-hezkuntzako eta berdintasuneko prestakuntzak ikasturte akademikoetan, eskaintzen dizkizugun formatuen bidez.

Jarri ikasleen eskura ikastaro guztiz interaktiboak eta gamifikatuak. Tresna berritzaileenek bultzatutako prestakuntza-espazio bat eraiki itzazu. Edozein gailuren eta sistema eragileren bidez, nahi duzun lekutik trebatzeko aukera ematen du. ikasle eta irakasleen jardueraren diagnostikoa eta erregistroa lortuko dituzu, bai eta egindako prestakuntza bermatzen duen ziurtagiriak ere.

Zuretzat
Erakundeak
Hezkuntza
Cursos destacados
Lidergoa eta independentzia pertsonala
Descripción
Objetivos

Ikastaro honetan erabakiak hartzeko berezko gaitasuna onartzea, helburu komunak lortzeko beste pertsona batzuen jarduna koordinatzea eta bultzatzea, talde-lana, berdintasuna errealitate bihurtuz, bakarka nahiz taldean indartuz eta bizitza sozialean parte hartzeko gaituz, berdintasunetik eta errespetutik, gure ahalmen pertsonala ezagutuz eta onartuz.

 1. Genero-desberdintasunei buruzko pentsamendu kritikoa sustatzea
 2. Konturatzea pertsona bakoitza bere aldaketa pertsonalaren egilea dela eta berdintasunezko nortasun propioa gara dezakeela, feminitate eta maskulinotasun hegemonikoetatik harago.
 3. Lidergo mota ezberdinak ezagutzea.
Berdintasunerako planen diseinua eta ezarpena
Descripción
Objetivos

Lan ingurunean gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko neurrien multzoa da Berdintasun Plana. Enpresan sexuen arteko tratu berdintasuna zaildu, mugatu edo eragozten duten oztopoak ezabatzea bilatzen du. Ikastaro honetan, Berdintasun Plana nola sortu eta ezarri ikasiko duzu, abian jartzeko giltzarriekin.

 1. Berdintasunerako Legeari buruzko araudi berriak sartutako ezagutza teorikoak ematea.
 2. Berdintasun plana abian jartzeko gakoak ematea.
 3. Berdintasun plana Enpresaren Erantzukizun Sozial Korporatiboaren barruko beste elementu bat bezala ulertzea, Giza Baliabideen Politiken barruan.

 

Sexu-jazarpena lan-eremuan
Descripción
Objetivos

Sexu-jazarpena gizarte-fenomeno askotarikoa da, hainbat erakundek salatua, eta fenomeno hori lan-eremuan dagoela, hedatzen ari dela eta larria dela agerian utzi duten ikerketek egiaztatua. Sexu-jazarpena gizonek nahiz emakumeek jasan dezakete. Hala ere, emakumea da haren biktima nagusia, lan-merkatuan duen egoera nabarmen txikiagoa baita gizonena baino, enpleguan duen ezegonkortasunagatik eta mendekotasun hierarkiko profesionalagatik.

 1. Laneko giro ezin hobea eta indarkeriarik eta jazarpenik gabea izaten laguntzea.
 2. Pertsonen arteko harreman libre eta errespetuzkoak sortzen laguntzea.
 3. Jazarpen mota desberdinetara hurbiltzea, modu objektiboan eta kontzeptu eta doktrinako oinarri egokiekin.
Aniztasunaren kudeaketa lan inguruneetan
Descripción
Objetivos

Aniztasuna kudeatzeko tresnen aplikazioa lantzea, diferentzia barneratu eta integratzearen aldeko apustua eginez, barne- eta kanpo-mailan, erakundeetan balioa sortzen duen faktorea izanik. Hala, aniztasuna aldagai estrategiko garrantzitsu bihurtzen da haien funtzionamendurako.

 1. Gizarte askotariko batean bizi garela aitortzea eta onartzea
 2. Aniztasunaren aldagaiak eta dimentsioak aztertu eta identifikatzea
 3. Aniztasuna onartzeko egungo arau-esparrua, ereduak eta onurak ezagutzea.
 4. Estereotipoen eta aurreiritzien arazoari heltzea.

 

Cursos destacados
Sexu-osasuna: antisorgailu eta akontzeptiboak
Descripción
Objetivos

Ikastaro honetan, sexu-osasuna zer den ikasiko dugu, sexu-harremanaz gozatzeko gaur egun zer metodo dauden, erabilera, onurak eta albo-ondorioak, STGak eta nora jo zalantza edo kezkaren bat izanez gero. Hori guztia eta askoz gehiago ikastaro honetan.

 1. Sexu-osasuna gure bizitzaren zati garrantzitsu gisa ulertzea.
 2. Antisorgailu ezberdinak ezagutzea: zeintzuk diren, zertarako erabiltzen diren, onurak eta albo-ondorioak.
 3. Arriskurik gabeko zer praktika dauden jakitea, praktika erotikoetan gozatzeko.
 4. Aukera ezberdinak ezagutzea, informazio gehiago izateko kontsulta non egin eta pertsona bakoitzarentzat egokiena aukeratu.
Estereotipo fisikoak deseraikitzen
Descripción
Objetivos

Genero-estereotipoen artean edertasun estandarrak daude, genero bakoitzerako eder gisa hartzen den markoa marrazten duen gizarte eraikuntza osatzen dutenak. Hala, edertasun-ideala sortzen da, argaltasunari, kurbei, ile luzeari, markarik gabeko azalari eta altuerari lotua; edertasun-ideal maskulinoa (laxoagoa, gainera), berriz, altuerari eta indar fisikoari lotzen zaio, besteak beste.

 1. Estereotipoak zer diren eta gure eguneroko bilakaeran zer inplikazio duten jakitea.
 2. Rolak zer diren jakitea.
 3. Estereotipo sexistei buruzko ezagutzak eskuratzea: identifikatzea eta salatzea.
 4. Estereotipoak sortzeko eta genero-marka jakin bat duten bizitzak sortzeko prozesua nolakoak diren azpimarratzea.
 5. Estereotipo sexistarik ohikoenak azpimarratzea.

 

Sarrera emozioen kudeaketara
Descripción
Objetivos

Kudeaketa emozionala bizitzan zehar ikasten den prozesua da. Ikaskuntza horretan sartzen dira sentimenduak eta norberaren emozioak ulertu, kontrolatu eta aldatzea. Esperientziekin batera, beharrezkoa da pentsamenduen eta sentimenduen arteko oreka bilatzea.

 1. Emozioen funtzionamendua ezagutzea.
 2. Adimenarekin zerikusia duten kontzeptuak ikastea.
 3. Emozioak kudeatzea.
 4. Adimen emozionala garatzea

 

Elkarbizitza berdintasunean
Descripción
Objetivos

Bizikidetza berdintasunean ezinbesteko elementua da gizarte ongizatea eta pertsonena bermatzeko. Ikastaro honetan berdintasunean bizitzeak zer esan nahi duen ikasiko dugu, genero indarkeria, harremanen eraikuntza, zainketa eta ongizatea bezalako gaiak jorratuz.

Bizikidetzan hezteko behar diren faktoreak ezagutaraziko ditugu, gaur egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko gai izateko, esku-hartzea bultzatuz.